• مزایای عضویت
      اگر چه عضویت در انجمن های علمی در تمام دنیا  خود مهمترین  مزیت  برای علاقه مندان به دانش است؛  اما علاوه بر آن  مزایای عضویت در انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران به شرح زیر به اطلاع علاقه مندان می رسد:

      1- دریافت کارت عضویت در انجمن علمی معتبر

      2- الویت در به کار گرفتن اعضا در فعالیت ها و پروژه های علمی و اجرایی  که برای اجرا به انجمن واگذار می گردند

      3- الویت در معرفی اعضای فعال انجمن به مراکز و نهاد هایی که جهت استخدام نیرو از انجمن استعلام می کنند

      4- در نظر گرفتن تخفیف ویژه اعضا  برای هزینه ی کارگاه ها و مجامعی که انجمن برگزار می نماید

      5- اعطای امتیاز بازآموزی برای دوره ها و کارگاه هایی که انجمن برگزار می نماید , ...
  .
   

     
اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن