• رسالت:

  انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران، انجمني است علمي و غير دولتي با هدف كمك به بهبود تغذيه در جامعه و حمايت از آن دسته افراد صنايع و اصناف وابسته به غذا و تغذيه كه يكي از مقاصد اصلي خويش را در كار توليد، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار دهند. موسسین و هیئت مدیره اين انجمن كه همگي از اساتيد غذا، تغذيه و سلامت كشور هستند اهداف عالي را در زمينه سلامت و امنيت غذا و تغذيه مردم دارند و این وظیفه سنگین باید  از خاک کشاورزی، آب، مراقبت ازمحصول تا طي مراحل طولاني، داشت، برداشت وفرآوري تا سفره - يعني زماني كه انتخاب مواد غذائي توسط ما صورت مي گيرد و مصرف می شود وتغذيه ما وسلامت ما را شكل مي دهد- مراقبت شود. متولیان  زیادی از مزرعه تا سفره تلاش می کنند که این زنجیره به بهترین نحو عمل کند و ایده آل  اینست که همکاری و هماهنگی بین متولیان این اقدام بزرگ وجود داشته باشد.


  اهداف:

  سیاستی

   تدوين ، پيشنهاد و توجيه سياست هاي مربوط به غذا و تغذيه كه مي بايست به برنامه هاي اقتصادي اجتماعي كشور راه يابد يا توسط سازمان هاي مسئول اجرا شود براساس نتايج و دستاورد هاي كار انجمن.

  استفاده از دستاوردهاي كار انجمن براي تدوين و پيشنهاد سياست هايي كه مي بايست توسط موسسه هاي تربيت نيروي انساني مرتبط با غذا و تغذيه به منظور پرورش دانش آموختگان مناسب جذب بازار يا برآورنده ي نياز هاي جامعه به كار گرفته شوند.

   آموزشی

  بررسي نياز هاي آموزشي غذا و تغذيه در مناطق و گروه هاي مختلف.

  طراحي بسته هاي آموزشي در خور نياز گروه هاي مختلف.

   برگزاري دوره هاي آموزشي بر حسب نياز و خواست گروه ها و مؤسسات.

  ارزشيابي دوره هاي برگزار شده در باره ي غذا و تغذيه در صورت درخواست برگزار كنندگان

  طراحي و برگزاري دوره هاي متناسب با نياز كه ظرفيت و توان حرفه اي كار شناسان تغذيه و صنايع غذايي را افزايش دهد.

   ارتباطی

   برقراري ارتباط موثر با واحد هاي تحقيق و توسعه ( R&D ) صنايع غذايي و استفاده از توان آنان براي توليد محصولاتي كه ضمن حفظ منافع صنعت ، در خدمت حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار گيرد.

   برقراري ارتباط با توليدكنندگان مواد غذايي ،صنايع و اصناف وابسته به غذا براي شناساندن نياز هاي تغذيه اي گروه هاي مختلف و حمايت از آنها براي رفع اين نياز ها

  برقراري ارتباط با سازمان ها و موسسه هايي كه ماموريتشان به نوعي با غذا و تغذيه پيوند دارد و از اين راه كمك به استفاده بهتر از منابع ، پيشنهاد سياست، نشر پيام، و يا جلب حمايت 
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي ، وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سيما از جمله ي اين سازمان ها هستند.

   برقراري ارتباط با سازمان هاي معتبر بين المللي به منظور انتقال دانش و تكنولوژي مورد نياز

   پژوهشي 

  همكاري با توليد كنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا براي دست زدن به پژوهش هايي كه به توليد محصولات و مواد غذايي سالم مي انجامد.

   تدوين و پيشنهاد طرح ها (پروپوزال) هاي پژوهشي و مداخله اي در باره ي غذا و تغذيه

   در صورت درخواست ،اجراي طرح هاي تحقيق و مداخله

  حمايت علمي از توليد ، ورود و توزيع غذا هاي سلامت بخش و داراي ارزش غذايي خوب

   تدوين و پيشنهاد طرح هاي نو آور در باره ي توليد ،عرضه يا مصرف غذا 

  فرهنگی

  تشويق توليدكنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا كه در راه ارتقاي سلامت جامعه گام برمی دارند (مانند دادن نشان حامی سلامت ).

  برگزاري جشنواره ها، گردهمايي ها و مسابقات ابتكاري براي جلب توجه همگان به ارزش هاي غذا و تغذيه سالم.

  كمك به اصلاح عادت هاي غذايي در جامعه براي پذيرش غذاهاي سالم و داراي ارزش تغذيه اي خوب

  با اميد به اينكه مسئولان سلامت ، غذا و تغذيه ، صاحبنظران ، فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با غذا و تغذيه ، مديران صنايع غذايي و تمام كساني كه به نحوي مي توانند به اين تشكل و اهداف آن ياري كنند .با ثبت نام در انجمن به اين گروه بپيوندند ، چون تنها با مشاركت ، همفكري و تلاش خواهيم توانست به اهداف مورد نظرمان دست يابيم.

اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن