• رسالت و اهداف

  رسالت انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت

  ويژگي‌هاي عصر حاضر گذار اپيدميولوژيك است كه در بسياري از كشورها با بار مضاعف بيماري‌ها و غلبه بيماري‌هاي غير واگيردار و مزمن بر بيماري‌هاي واگيردار و حاد شناخته مي‌شود. در عمل اين سخن بدان معناست كه مي‌بايد ضمن حفظ دستاوردهاي با ارزش مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار به مراقبت از عامل‌هاي خطر آفرين بيماري‌هاي غير واگيردست زد. بيماري غير واگير ريشه در رفتارهاي تغذيه‌اي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته عمر و چه بسا پيش از تولد شخص دارد و گويي ظهور بيماري تاوان آن رفتارهاست. از اين رو برخورد مؤثر با اين بيماري‌ها به سادگي پيشگيري يا درمان بيماري هاي حاد نيست. از این‌رو سرمایه‌گذاري براي آموزش مردم در این خصوص كه چه بخورند و چگونه بخورند از يك سو و حمايت از توليد كنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا در خصوص اينكه با توليد چه محصول‌هايي مي‌توانند به حفظ و ارتقاي سلامت جامعه ياري دهند بسیار ضروري است و بيش از اين نبايد به تعويق افتد. علاوه بر اين سلامت يا ايمني  غذا از مزرعه تا سفره و به تعبير ديگر از خاك تا سلول چنان اهميتي دارد كه غفلت از آن ميتواند بيماريهايي را در طيفي وسيع به انسان و ساير جانداران تحميل كند، توجه به زنجيره حفظ مراقبت از غذا در تامين سلامت يك كشور اهميت فراوان دارد  به همين سبب انجمن علمي غذا و تغذیه حامی سلامت ایران به دلايل و پشتوانه‌های زير تشكيل تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرده‌است؛
   
  * بنيان گذاران آن به توسعه كشور خويش دل بسته‌اند و نقش محوري سلامت در توسعه پايدار را باور دارند،
  * رابطه سلامت با "غذاي سالم" و "تغذيه درست" را مي‌ شناسد
  * به حكم سال‌ها كار و خدمت به ظرفیت‌های گسترده و كارهاي بسياری كه مي‌توان در حوزه غذا و تغذيه و از اين راه تأمين سلامت انجام داد وقوف كامل دارند،
  * به اعتبار سال‌ها كار و تجربه اندوزي، در خود توان آن را مي‌بينند كه بازوي پژوهش‌هاي كاربردي سازمان‌هاي مسئول اجرا در دولت، ياري دهنده فكري و علمي صنايع وابسته به غذا و توليد كنندگان مواد غذايي، آموزش دهنده مردم و نيروي انساني دست در كار غذا و تغذيه و انتقال دهنده تجربه هاي مفيد جهاني باشند.    

   

  اهداف 

   

  هدف هاي ارتباطي (Relation Objectives):

  »برقراري ارتباط موثر با واحد هاي تحقيق و توسعه ( R&D ) صنايع غذايي و استفاده از توان آنان براي توليد محصولاتي كه ضمن حفظ منافع صنعت ، در خدمت حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار گيرد.

  »برقراري ارتباط با توليدكنندگان مواد غذايي ،صنايع و اصناف وابسته به غذا براي شناساندن نياز هاي تغذيه اي گروه هاي مختلف و حمايت از آنها براي رفع اين نياز ها.

  »برقراري ارتباط با سازمان ها و موسسه هايي كه ماموريتشان به نوعي با غذا و تغذيه پيوند دارد و از اين راه كمك به استفاده بهتر از منابع ، پيشنهادسياست ، نشر پيام ،و يا جلب حمايت . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي ، وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداو سيما از جمله ي اين سازمان ها يند.

  »برقراري ارتباط با سازمان هاي معتبر بين المللي به منظور انتقال دانش و تكنولوژي مورد نياز


  هدف هاي پژوهشی (Reaserch objectives)

  »همكاري با توليد كنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا براي دست زدن به پژوهش هايي كه به توليد محصولات و مواد غذايي سالم مي انجامد.

  »تدوين و پيشنهاد طرح ها (پروپوزال) هاي پژوهشي و مداخله اي در باره ي غذا و تغذيه

  »در صورت درخواست ،اجراي طرح هاي تحقيق و مداخله

  »حمايت علمي از توليد ، ورود و توزيع غذا هاي سلامت بخش و داراي ارزش غذايي خوب

  »تدوين و پيشنهاد طرح هاي نو آور در باره ي توليد ،عرضه يامصرف غذا
   

  هدف هاي آموزشی(Educational objectives):


  »بررسي نياز هاي آموزشي غذا و تغذيه در مناطق و گروه هاي مختلف.

  »طراحي بسته هاي آموزشي در خور نياز گروه هاي مختلف.

  » برگزاري دوره هاي آموزشي بر حسب نياز و خواست گروه ها و مؤسسات.

  »ارزشيابي دوره هاي برگزار شده در باره ي غذا و تغذيه در صورت درخواست برگزار كنندگان

  » طراحي و برگزاري دوره هاي متناسب با نياز كه ظرفيت و توان حرفه اي كار شناسان تغذيه و صنايع غذايي را افزايش دهد.

   

  هدف هاي سياستي (Political Objectives):

  »تدوين ، پيشنهاد و توجيه سياست هاي مربوط به غذا و تغذيه كه مي بايست به برنامه هاي اقتصادي اجتماعي كشور راه يابد يا توسط سازمان هاي مسئول اجرا شود براساس نتايج و دستاورد هاي كار انجمن.

  »استفاده از دستاوردهاي كار انجمن براي تدوين و پيشنهاد سياست هايي كه مي بايست توسط موسسه هاي تربيت نيروي انساني مرتبط با غذا و تغذيه به منظور پرورش دانش آموختگان مناسب جذب بازار يا برآورنده ي نياز هاي جامعه به كار گرفته شود.
   

  هدف هاي فرهنگي (Cultural Objectives) :

  » تشويق توليدكنندگان مواد غذايي و صنايع و اصناف وابسته به غذا كه در راه ارتقاي سلامت جامعه گام برمي دارند(مانند دادن نشان سلامت.)

  » برگزاري جشنواره ها ،گردهمايي ها و مسابقات ابتكاري براي جلب توجه همگان به ارزش هاي غذا و تغذيه سالم.

  »كمك به اصلاح عادت هاي غذايي در جامعه براي پذيرش غذاهاي سالم و داراي ارزش تغذيه اي خوب با اميد به اينكه مسئولان سلامت ، غذا و تغذيه ، صاحبنظران ، فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با غذا و تغذيه ، مديران صنايع غذايي و تمام كساني كه به نحوي مي توانند به اين تشكل و اهداف آن ياري كنند .با ثبت نام در انجمن   به اين گروه بپیوندید چون تنها با مشاركت ، همفكري و تلاش خواهيم توانست به اهداف مورد نظرمان دست يابيم.


اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن