•  
   

  مرکز آموزش مهارتي و حرفه ای انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران ( اعتلا )، با اخذ مجوز از   مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی به عنوان مرکز مجری آموزش دوره های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی فعالیت خود را از سال 1400  آغاز نموده است.

  اهداف اين مرکز:

  الف) آموزش هاي مهارتي و حرفه اي نظام سلامت
  ب)استفاده از ظرفيت هاي موجود در کشور براي تربيت نيروي انساني ماهر در حوزه غذا، تغذیه و سلامت
  ج) استقرار نظام اعتباربخشي آموزش مهارتي و حرفه اي علوم  غذا، تغذیه و سلامت
  د) ارتقاي کيفيت آموزش هاي مهارتي و حرفه اي
  هـ) توسعه آموزش هاي مهارتي و حرفه اي در راستاي نيازهاي جامعه
   

  وظايف مركز:

  • بسط و گسترش آموزش هاي مهارتي و حرفه اي نياز محور و تقاضا محور
  • سازماندهي و هدايت مهارت هاي حرفه اي با بهره گيري از تجربيات موفق ملی و بين‌المللي
  • تأمين نيازهاي حرفه اي و مهارتي فراگيران در سطوح پايه و پيشرفته
  • صدور مجوز و گواهي معتبر دوره ها
   
   
   
اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن